Puteți rămâne fără pensie! Ce trebuie să faceți imediat

04 mart. 2020
Puteți rămâne fără pensie! Ce trebuie să faceți imediat

Pensionarii ar putea rămâne fără pensie dacă nu respectă regulile. Totul este prevăzut în Legea Pensiilor (Legea nr. 127/2019 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii.

Aceasta spune că toți sunt obligați să transmită către casa de pensii de care aparțin anumite informații în termen de 15 zile.

Așadar, Articolul 110 spune că: ”Beneficiarii prestaţiilor de asigurări sociale şi ai celorlalte drepturi stabilite şi plătite, conform legii, prin intermediul casei teritoriale de pensii, sunt obligaţi să comunice acesteia orice schimbare intervenită de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care au fost stabilite sau se plătesc aceste drepturi, în termen de 15 zile de la data apariţiei schimbării respective”.

Ce cazuri pot să apară?

În cazul în care vă schimbați adresa sau numele, trebuie să anunțați casa de pensii. Instituția trebuie să știe aceste lucruri, în termen util, pentru a nu se crea probleme sau confuzii.

Aceste situații ar putea duce la probleme mai serioase. Pensionarul nu-și va mai putea primi prestația socială.

Pensionarul trebuie să depună următoarele acte: cuponul de pensie, copie a actului de identitate cu noul domiciliu și, după caz, actul de stare civilă sau orice alt document prin care dovedește schimbarea numelui, împreună cu o copie a actului de identitate din care să reiasă modificarea.

Datele sunt trecute pe talonul de pensie

Talonul este trimis la domiciliul pensionarului, prin Poşta Română, indiferent de modalitate de plată a pensiei.

Pe el sunt trecute codul numeric personal, venitul brut şi net cuvenit pensionarului, demonstrează calitatea de pensionar, acestea nu pot fi înmânate decât titularului, sub semnatură, prin prezentarea carţii de identitate, sau mandatarului desemnat prin procură specială, pentru a evita folosirea datelor de pe cuponul de pensie sau chiar a cuponului de către alte persoane în scopuri oneroase.

Dacă talonul nu este înmânat titularului, ele se întorc la casa teritorială de pensii.

Cei care au nevoie de talonul de pensie şi nu a avut posibilitatea să intre în posesia lui, pot solicita casei teritorială de pensii eliberarea unei adeverinţe care să dovedească calitatea de pensionar.