Veste imensă pentru anumiți pensionari! Ce bani vor primi pe lângă pensie! Vă încadrați?

26 aug. 2019
Veste imensă pentru anumiți pensionari! Ce bani vor primi pe lângă pensie! Vă încadrați?

Veste importantă pentru o anumită categorie de pensionari. Vor primi un ajutor lunar pe lângă pensie. Totul este prevăzut în noua Lege a pensiilor.

Soțul sau soția a/al cărui/căreia partener/parteneră de viață a decedat ar putea primi bani în plus pe lângă pensia care i se cuvine prin lege.

Ce condiții trebuie să îndeplinească?

Aceștia trebuie să:

-realizeze stagiul complet de cotizare
-să împlinească vârsta standard de pensionare
-să nu se recăsătorească
-să fi avut o căsătoriei de cel puţin 10 ani.

Conform legii, veți primi un procent de 25% din pensia decedatului.

Potrivit legii, în situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, de una sau mai multe din categoriile de pensie prevăzute în sistemul public de pensii, de pensie din sisteme neintegrate sistemului public de pensii, ori de pensie din alte state, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de casele teritoriale de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea ajutorului lunar se are în vedere nivelul cumulat al tuturor acestor venituri.

Suma pe care pensionarii o pot primi nu trebuie să fie mai mare de 80% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

Persoanele care beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, şi care îndeplinesc condiţiile de mai sus, pot opta pentru cel mai avantajos ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, scrie în lege.

Cei care vor să beneficieze de acest ajutor trebuie să depună cerere la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază solicitantul.